Ζωντανή αναμετάδοση από την αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού ΣυμβουλίουΕγγραφείτε στη λίστα
ενημέρωσης του Πολίτη για
άμεση πληροφόρηση των νέων
της Περιφέρειάς μαςΔημοσκόπηση
Σε ποιά θεματική ενότητα επιθυμείτε να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας
Υπηρεσίες της Π.Σ.Ε.
Έργα της Π.Σ.Ε.
Εξυπηρέτηση Πολιτών
Πολιτισμός
Πληροφορίες για την Περιφέρεια
Σε καμία
Αποτελέσματα

Εθνική Πύλη
Δημόσιας Διοίκησης "Ερμής"


Κόμβος Εκλογών
Κόμβος Εκλογών Π.Σ.Ε.

Τουριστικός Οδηγός Ν.Φθιώτιδας

Τουριστικός Οδηγός Π.Σ.Ε.


Κέντρα Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΠληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών
του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.Φθιώτιδας


Αρχική > Ν. Φθιώτιδας > Αμφικτιονία

Φθιώτιδα, ο μύθος συνάντησε την ιστορία, οι Θεοί τους ημίθεους και τους θνητούς κι ο πόλεμος την ειρήνη και την ενότητα. Οι κοινωνίες των ανθρώπων τότε ήταν διαφορετικές, οι λαοί έψαχναν για καλύτερες πατρίδες και συνήθως ο πόλεμος έκρινε ποιος θα κατοικήσει έναν τόπο. Τα ισχυρότερα φύλλα έτσι, βρέθηκαν σε γόνιμες περιοχές κι οργάνωσαν εκεί τη ζωή τους· ήταν τα πρώτα ελληνικά φυλά, που όμως δεν είχαν ακόμη συνειδητοποιήσει ότι αποτελούν μέρη ενός όλου που στους μεταγενέστερους χρόνους θ' άκουγε στο όνομα Ελλάδα!
Η πρώτη μορφή ενώσεως, στο χώρο της Ελλάδος είναι η Αμφικτιονία, η ίδια Αμφικτυονία, που γεννήθηκε στην αρχαία Φθιώτιδα στην κώμη Ανθήλη κοντά στις Θερμοπύλες. Κι εδώ φιλοξενήθηκαν ο μύθος και η ιστορία!
Η αρχαιότατη εκείνη Αμφικτυονία, υπήρξε η θρησκευτική οργάνωση που αναπτύχθηκε γύρω από το ιερό της Πυλαίας Δήμητρος Αμφικτιονίδος, μετά από συγχώνευση τριών μικρότερων ενώσεων, των Τεμπών, της Ανθήλης και των Δελφών. Ήταν η πρώτη φορά που γειτονικοί, ανεξάρτητοι λαοί, ανήκαν σ' ένα ευρύτερο σύνολο. Μέσα σ' αυτό όλοι είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα, οι νόμοι ήταν κοινοί και το ίδιο και οι στόχοι. Το σύνολο λοιπόν διεΐπε μία νομοτέλεια, που καλλιέργησε την κοινή συνείδηση, για να γίνει η Πυλαία ή η Πυλαϊκή Αμφικτιονία, μία ιοχυρή πολιτική ομοσπονδία, που συνδέεται με το μύθο της αρχής των Ελλήνων. Ο μύθος θέλει ιδρυτή της πρώτης Αμφικτιονίας, της Πυλαίας, τον Αμφικτΰονα, το γιο του Δευκαλίωνα και της Πυρράς, του μυθικού ζεύγους που επέζησε στον κατακλυσμό που έστειλε ο Δίας για να αφανίσει το υβριστικό γένος των ανθρώπων. Οι κοινοί γενάρχες των Ελλήνων γέννησαν τον Αμφικτΰονα και τον Έλληνα, κι ο μύθος, έτσι αδέλφωσε τους δύο συμβολικούς αντιπροσώπους της εθνικής και Αμφικτιονικής ένωσης των Ελλήνων.

 

Μέσα στις Αμφικτιονίες (που ίδρυσε ο Αμφικτύων) γεννήθηκε η εθνική συνείδηση των κατοίκων της χώρας (που ονόμασε ο 'Ελλην)!
Η Πυλαία Αμφικτιονία διευρύνθηκε και 12 ισχυρά ελληνικά φύλλα αποτέλεσαν το Συνέδριο που τη διοικούσε· οι Περραιβοί, οι Μάγννητες, οι Θεσσαλοί, οι Αχαιοί Φθιώτες, οι Φωκείς, οι Βοιωτοί, οι Δωριείς, οι Ίωνες, οι Μαλιείς, οι Αινιάνες, οι Δόλοπες, οι Λοκροί κι αργότερα οι Αιτωλοί ως 13ο μέλος. Το αμφικτιονικό Συνέδριο συνεδρίαζε δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη, στους Δελφούς και το φθινόπωρο στην Ανθήλη. Και οι δύο σύνοδοι ονομάζονταν Πυλαίες. "Πυλαία εαρινή" ή των Δελφών, "Πυλαία μετοπωρινή", ή της Ανθήλης ως ανάμνηση και συνέχεια των χρόνων που η αμφικτυνονία είχε την έδρα της και συνεδρίαζε μόνο στην Ανθήλη, κοντά στις Θερμοπύλες, που οι αρχαίοι καλούσαν "Πύλες".
Από απλή ένωση "αμφικτιόνων", "περικτιόνων" (ανθρώπων που κατοικούν γύρω από ένα ιερό), η Πυλαία Αμφικτιονία των Δελφών έγινε ισχυρή πολιτική ομοσπονδία, ένας θεσμός που όσο κανείς άλλος επέδρασε στο ήθος και τον πολιτικό και εθνικό βίο των αρχαίων Ελλήνων.

Αρχικά μεριμνούσε για την τέλεση της γιορτής της Θεάς, την προστασία και την επιμέλεια των ιερών χώρων, πρώτα της Ανθήλης κι υστέρα και των Δελφών, αποφάσιζε για την ανέγερση νέων ναών, φύλασσε τους θησαυρούς και τα αναθήματα, προέδρευε στα "Πύθια", ενώ ταυτόχρονα μεριμνούσε για τη φρούρηση των Στενών των Θερμοπυλών, επέβλεπε τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Αμφικτιονίας, χωρίς να προσβάλει τα ήθη και τους νόμους τους, και είχε το δικαίωμα να τιμωρήσει τους παραβάτες, τους απείθαρχους, "ιερόσυλους" και να κηρύξει εναντίον τους Ιερό πόλεμο. Δύο μέλη από κάθε φυλή ψήφιζαν για τα παραπάνω ο ιερομνήμων, που ήταν υπεύθυνος για θρησκευτικά ζητήματα και ο Πυλαγόρας που αργότερα ονομάστηκε αγορατρός, ρήτορας, υπεύθυνος για τα πολιτικά θέματα, αυτός που παίρνει το λόγο κατά την Πυλαία. Οι πόλεις άλλωστε έδιναν όρκο ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία και τους όρους της. Αν κάποια πόλη δε συμμορφωνόταν με τη συμφωνία και καταπατούσε τον όρκο, μία φρικτή κατάρα θα ήθελε τη γη της να μην παράγει, τις γυναίκες να γεννούν τέρατα, τους θεούς να μη δέχονται τις θυσίες και την πόλη και την φυλή τους να εξαφανιστούν! Το σύνθημα κήρυξης του Α' Ιερού Πολέμου έδωσε η Πυλαία Αμφικτιονία το 590 π.Χ. οπότε και καταστράφηκε η αρχαία πόλη Κρίσα και αφιερώθηκε στο Δελφικό Απόλλωνα.

[ 1, 2 | Επόμενη ]